Startpagina

Welkom op de website van

Het Zuster Visser Fonds

      Doelstelling van de Stichting:

Het  Zuster Visser Fonds heeft ten doel het verrichten van handelingen strekkende tot het verlenen van geldelijke steun aan rechtspersonen voor doeleinden, welke, in de ruimste zin, vallen onder het begrip "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke en sociale zorg. De Stichting beoogt voorts het toekennen van geldelijke bijdragen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en in het algemeen nut beogende instellingen en instellingen die steun aan jeugd en ouderen ten doel hebben.

Het verlenen van geldelijke bijdragen aan rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, het algemeen nut beogen.  De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Een aanvraag moet passen in de doelstelling van de Stichting.  Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. Criteria, waaraan de aanvraag in elk geval moet voldoen, zijn:
-  Het betreft een instelling die rechtspersoonlijkheid bezit;
-  Er is een aantoonbaar financieel tekort;
-  Het betreft géén commerciële activiteit;
-  Het betreft géén tekort in exploitatiekosten.

Voor de vereiste documenten verwijzen we u naar het  "Aanvraagformulier".

Het werkgebied van de Stichting is gemeente Westvoorne en omliggende gemeenten in de regio Voorne.
Aanvragen buiten de aangegeven regio worden in principe niet in behandeling genomen.

Het  Zuster Visser Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft derhalve de ANBI-status.
We maken u er graag op attent dat, in het kader van de belastingwetgeving, de ANBI status van belang kan zijn voor een vereniging of stichting waarvan een donatie aanvraag gehonoreerd wordt.  

 

Laatste nieuws